Om Destination Vara

Vårt uppdrag

Destination Vara har i uppdrag att marknadsföra, leda, samordna och utveckla Vara kommun som besöks-, mötes- och evenemangsplats. Bolaget ska verka för att hela kommunen utvecklas som evenemangs- och mötesplats i syfte att öka flödet av besökare och skapa förutsättningar för stärkt handels- och serviceutbud. Bolagets syfte är att arbeta för att öka kommunens attraktionskraft och bedriva platsmarknadsföring för att stärka bilden av Vara med omnejd. Bolaget ska även i samverkan med kommunen bidra till att kommunens övergripande strategiska mål uppnås.

Samarbetspartners

FINANSIÄRER

Kontakt

Destination Vara

DESTINATION VARA FIXAR MÖTET

Produktion Outworks